Min Linkedin-sida

På min Linkedin-sida finns ett antal socialdemokratiska grupper, t ex socialdemokraterna, Social Democrats of Sweden, Social Democratic Women of Sweden, S i EP (egenskapade). Det finns även
Non Governmental Organisation International Folk High School of Gothenburg, Sweden.

Sistnämnda grupp är en ideell förening som har haft biståndsprojekt och som försöker skapa biståndsprojekt i Pakistan. Vi har fått mycket krångel med organisationen Forum Syd. Vi samarbetar med organisationerna BLLF Pakistan och UNTF.

Ta kontakt med mig på Linkedin om ni vill ha utbyte eller gå till
https://www.facebook.com/ eller @kbredberg Twitter eller @katarinabredberg (Instagram)

https://www.linkedin.com/feed/

Annonser

Alla människor har ett gemensamt minsta lika värde

blå strecket

I debatter hörs än idag att människors lika värde är en bluff med motiveringen att anser du inte att dina barn är mer värda än en pedofil? Jag vill börja med att säga att människor som argumenterar på detta sätt grovt har missuppfattat vad människors lika värde handlar om.


Källa: FN

Människors lika värde handlar alltså inte om det subjektiva värde vi sätter på olika människor där du värderar dina anhöriga högre än någon du inte känner. Vad deklarationen handlar om är det minsta gemensamma värdet som alla människor har. I deklarationen om människors lika värde står följande att läsa:

De mänskliga rättigheterna gäller för alla. De slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna är universella. De gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller specifik situation. Källa: FN

Som man kan se handlar det varken om något monetärt eller…

View original post 228 fler ord

Blankt nej till rasism!

@soffangbg

De angrepp som jag under en dryg vecka har utsatts för vet inga gränser. Halvsanningarna, osanningarna och insinuationerna forsar in. Nu har vissa även fått för sig att de ska försöka misstänkliggöra mig genom att koppla till rasistiska troll på nätet.

Jag känner därför att jag – återigen – behöver upprepa min självklara och glasklara ståndpunkt:

Jag tar kraftfullt avstånd från alla former av rasism. Jag vill absolut inte se några rasistiska tendenser i debatten och avvisar mycket bestämt alla former av stöd eller medhåll från sådant håll.

Budskapet till alla rasistiska troll är väldigt enkelt: Håll er borta – på väldigt långt avstånd! Ni ska över huvud taget inte ha något med mig eller någon av mina partivänner att göra.

Frågan har aktualiserats på ett par sätt.

För det första fick jag förra veckan höra att det förekommit hot, hat och trakasserier mot partivänner i Göteborg. Det har bl…

View original post 175 fler ord