Vi står med Greta

https://agera.skiftet.org/campaigns/greta?utm_source=identity&utm_medium=email&utm_campaign=blast2019-12-02

En uppdaterad syn på elever med problematisk skolfrånvaro – Kogita

https://www.kogita.se/min-blogg/en-uppdaterad-syn-p%C3%A5-elever-med-problematisk-skolfr%C3%A5nvaro