Humans of the EU – Blerta Hoti – göteborgare och sedan länge EU-anställd

https://wordpress.com/read/blogs/143620003/posts/724

Annonser

Extra Nu – Olof Palme i Paris | Öppet arkiv | oppetarkiv.se

https://www.oppetarkiv.se/video/6674548/extra-nu-olof-palme-i-paris?fbclid=IwAR17a6NvOC036MhSclhxMqYAupoxkLTifbGvwSvNg24zyp0zFzG1QaYWUtI

Min Linkedin-sida

På min Linkedin-sida finns ett antal socialdemokratiska grupper, t ex socialdemokraterna, Social Democrats of Sweden, Social Democratic Women of Sweden, S i EP (egenskapade). Det finns även
Non Governmental Organisation International Folk High School of Gothenburg, Sweden.

Sistnämnda grupp är en ideell förening som har haft biståndsprojekt och som försöker skapa biståndsprojekt i Pakistan. Vi har fått mycket krångel med organisationen Forum Syd. Vi samarbetar med organisationerna BLLF Pakistan och UNTF.

Ta kontakt med mig på Linkedin om ni vill ha utbyte eller gå till
https://www.facebook.com/ eller @kbredberg Twitter eller @katarinabredberg (Instagram)

https://www.linkedin.com/feed/