Att göra Gårdsten igen

https://www.bloglovin.com/blogs/soffangbg-19354259/att-gora-gardsten-igen-6815337801

Annonser

Lika vanligt att kvinnor mördas i Norge som i Sverige.

https://www.bloglovin.com/blogs/maria-robsahm-18890079/lika-vanligt-att-kvinnor-mordas-i-norge-som-6723225461

Nu går två feministiska och antirasistiska myndigheter som skapades av världens första och hittills enda feministiska och antirasistiska regering i graven på en och samma gång: Jämställdhetsmyndigheten och Delegationen mot segregation — Tobias Hübinette

Det är då inte bara Jämställdhetsmyndigheten utan även Delegationen mot segregation som läggs ned i all hast trots att (det urbana) Sverige numera antagligen är västvärldens allra mest (ras/klass)segregerade land och ”tack vare” den M-KD-(SD)-budget som C (inte) röstade igenom även om i stort sett all uppmärksamhet (och inte minst alla protester) har ägnats åt […]

via Nu går två feministiska och antirasistiska myndigheter som skapades av världens första och hittills enda feministiska och antirasistiska regering i graven på en och samma gång: Jämställdhetsmyndigheten och Delegationen mot segregation — Tobias Hübinette