#EUval2019: Varför ska jag rösta?

https://wp.me/p6xrX0-aJ0

NS1136 och KPU

NS1136 är en danska-kurs på Göteborgs universitet – Humanisten. Den går sju måndagar, startade 28 januari och håller på till 18 mars. Det blir tufft för mig 28 februari-18 mars eftersom jag då studerar 150 % : 28 februari börjar KPU-kursen (KPU – Kompletterande Pedagogisk Utbildning).

Jag gick samma KPU-kurs vårterminen 2018. Den består av fyra block: LKK11G, LKK21G, LKVU11 och LKK30G. Första blocket ämnesdidaktik (dina ämneskunskaper du tillägnat dig), andra blocket styrdokument och värdegrund, tredje blocket VFU (Verksamhets Förlagd Utbildning/praktik) och fjärde blocket specialpedagogik och funktionsnedsättningar.

Jag klarade LKK11G vt 2018 och får därför inte närvara på lektionerna som började 21 januari i år. LKK21G börjar 28 februari och håller på 5 veckor.

Eftersom jag gillar föreningsliv så blir mars, april, maj 2019 svårt att kombinera med studierna. I år är det Europaparlamentsval. Carina Olsson och Evin Incir är två kandidater till Europaparlamentet (s).

Alors – c´est la vie et j´éspere que vous comprenez ce que je veux vous dire.

À la prochaine fois, mes amies